Świadectwa energetyczne Audyt i doradztwo energetyczne Termowizja

Pomiary oświetlenia

Ofertę pomiarów oświetlenia kierujemy do firm, instytucji, biur, szkół, itp., które mocą Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 28 września 1997 roku, paragraf 26, ust. 2, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zobowiązane są do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Pomiary oświetlenia powinny być wykonane zawsze przed oddaniem pomieszczeń do użytku w celu weryfikacji założeń projektowych, przy tworzeniu stanowisk pracy, po dokonaniu modernizacji oświetlenia na stanowisku pracy, po zmianie rodzaju oświetlenia.

Wykonujemy pomiary :

  • oświetlenia ogólnego
  • oświetlenia awaryjnego
  • oświetlenia na stanowisku pracy

Z badania sporządzamy protokół zawierający opis obiektu, strukturę obiektu, tabele pomiarowe, legendę danych pomiarowych, oceny parametrów oświetlenia, uwagi do pomiarów, harmonogram badań okresowych, siatki pomiarowe, świadectwa kwalifikacyjne, świadectwa wzorcowania.

Posiadamy odpowiednie uprawnienia kontrolno-pomiarowe, używamy luksomierzy posiadających aktualne świadectwo wzorcowania.

CENNIK

Do wyznaczenia średniego natężenia światła w pomieszczeniu, lub na stanowisku pracy stosujemy siatkę pomiarową, a każdy punkt centralny oczek tej siatki nazywamy punktem pomiarowym. Ilość punktów pomiarowych określa zawarty w normach algorytm, a wynika z niego, że różne powierzchnie będą opisane siatkami pomiarowymi o ilościach punktów pomiarowych bardzo różnych i nie proporcjonalnych wprost do wielkości powierzchni.
Dlatego do wyznaczenia kosztu badania oświetlenia, niezależnie od jego rodzaju, musimy podejść bardzo indywidualnie, ale trzymając się zasady:

  • 3,50 zł netto za punkt pomiarowy
  • 25,00 zł netto za stanowisko pracy (np. biurko)
  • 50,00 zł netto za pomieszczenie biurowe (dla badania oświetlenia ogólnego)
  • 60,00 zł netto za salę konferencyjną (dla badania oświetlenia ogólnego)
  • 80,00 zl netto za salę lekcyjną (dla badania oświetlenia ogólnego)
  • 20,00 zł netto za każde rozpoczęte 10 stron protokołu

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami - chętnie udzielimy Państwu wszelkich informacji o wykonywanych przez nas usługach pomiaru oświetlenia.

Przejdz do strony KONTAKT

Zaufali nam

Łódź Airport Biedronka Instytut Pamięci Narodowej ECHO Investment Alpine Energie Lasy Państwowe Panattoni Europe Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Urząd Miasta Pabianice Gmina Kleszczów Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej RSM Bawełna Widzewskie TBS Spółdzielnia Mieszkaniowa Zagajnik

Nasze usługi

Nasza firma ocertyfikowała już ponad 720 tys. m2 powierzchni użytkowej budynków!

Kontakt z nami

Plan dojazdu do Świadectw Energetycznych Unicon

UNICON
Biuro Usług Inżynierskich
ul. Broniewskiego 7/14
95-200 Pabianice
woj. łódzkie

Tel. kom: 601 787 287
E-mail: biuro@unicon.pl